ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ THÌ NHẬM.

433

 

01

Nguyễn Thị Mai Hoa

Ngày sinh: 14/06/1977

Trình độ: Đại học Giáo dục Tiểu học

Thành tích:

– Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

– Lao động tiên tiến nhiều năm liền.

– Giải ba giáo viên chủ nhiệm giỏi.

– Được Liên đoàn Lao động Quận trao tặng giấy khen giỏi việc nước – đảm việc nhà.

02

Nguyễn Thanh Huyền

Ngày sinh: 21/10/1980

Trình độ: Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

Thành tích:

– Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

– Lao động tiên tiến nhiều năm liền.

– Giải KK GVDG.

– Giải nhất cuộc thi thiết kế bài giảng E – learning.

– Giải ba ứng dụng CNTT trong dạy học.

– Được Liên đoàn Lao động Quận trao tặng giấy khen giỏi việc nước – đảm việc nhà.

03

Nguyễn Thu Hương

Ngày sinh: 06/06/1988

Trình độ: Đại học Giáo dục Tiểu học

Thành tích:

– Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

– Giải ba giáo viên dạy giỏi hoạt động ngoài giờ chính khóa.

– Lao động tiên tiến nhiều năm liền.

– Được Liên đoàn Lao động Quận trao tặng giấy khen Giỏi việc nước – Đảm việc nhà.

– Giải nhì GV tài năng duyên dáng cấp cơ sở.

04

Nguyễn Thùy Dương

Ngày sinh: 25/01/1988

Trình độ: Đại học Giáo dục Tiểu học

Thành tích:

– Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

– Lao động tiên tiến.

– Giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền.

05

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Ngày sinh: 03/01/1965

Trình độ: Đại học Giáo dục Tiểu học

Thành tích:

– Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

– Lao động tiên tiến nhiều năm liền.

06

Nguyễn Phương Nga

Ngày sinh: 30/10/1972

Trình độ: Đại học Giáo dục Tiểu học

Thành tích:

– Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

– Lao động tiên tiến nhiều năm liền.

– Giải nhất cuộc thi Giáo viên dạy giỏi cấp Quận.

– Giải nhì Giáo viên tài năng duyên dáng cấp Quận.

07

Trần Quỳnh Anh

Ngày sinh: 30/5/1992

Trình độ: Đại học Giáo dục Tiểu học

Thành tích:

– Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

– Lao động tiên tiến nhiều năm liền.

– Giải khuyến khích Giáo viên dạy giỏi cấp Quận.

Giáo viên dạy giỏi cấp trường.

08

Nguyễn Thị Thanh Hà

Ngày sinh: 16/6/1991

Trình độ: Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

Thành tích:

– Lao động tiên tiến.

 

09

Vũ Minh Huệ

Ngày sinh: 05/5/1989

Trình độ: Đại học Giáo dục Tiểu học

Thành tích:

– Lao động tiên tiến.

10

Trịnh Thị Quỳnh Trang

Ngày sinh: 27/02/1981

Trình độ: Đại học Giáo dục Tiểu học

Thành tích:

– Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

– Lao động tiên tiến nhiều năm liền.

– Giải nhất GV tài năng duyên dáng.

– Giải C Sáng kiến kinh nghiệm cấp TP.

11

Phạm Thị Kim Yến

Ngày sinh: 26/10/1993

Trình độ: Đại học Giáo dục Tiểu học

Thành tích:

– Lao động tiên tiến nhiều năm liền.

12

Hà Thị Diễm Hằng

Ngày sinh: 19/01/1991

Trình độ: Đại học sư phạm Hà Nội – khoa Giáo dục Tiểu học

Thành tích:

– Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

– Lao động tiên tiến nhiều năm liền.

– Giáo viên dạy giỏi cấp trường.

13

Nguyễn Ngọc Mai

Ngày sinh: 22/10/1994

Trình độ: Đại học Giáo dục Tiểu học

Thành tích: Giáo viên dạy Giỏi

14

Bạch  Thị  Loan

Ngày sinh: 29/03/1977

Trình độ: Cao đẳng Sư phạm.

Thành tích:

– Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

– Giải khuyến khích thi viết chữ đẹp cấp Quận.

– Giải ba giáo viên dạy giỏi cấp Quận.

– Lao động tiên tiến nhiều năm liền.

15

Kiều Thị Vân

Ngày sinh: 13/03/1989

Trình độ: Đại học Giáo dục Tiểu học

Thành tích:

16

Trương Thị Dung

Ngày sinh: 02/08/1976

Trình độ: Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

Thành tích:

Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở

Lao động tiên tiến nhiều năm liền.

Giáo viên dạy Giỏi cấp Huyện nhiều năm.

17

Bùi Vân Anh

Ngày sinh: 13/09/1990

Trình độ: Đại học Giáo dục Tiểu học

Thành tích:

Lao động tiên tiến

Giáo viên dạy Giỏi cấp Quận nhiều năm

Giáo viên chủ nhiệm Giỏi cấp Quận

18

Trương Mỹ Linh

Ngày sinh: 15/08/1995

Trình độ: Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

Thành tích:

         Giáo viên dạy Giỏi

19

Đào Công Hiến

Ngày sinh: 22/05/1978

Trình độ: Đại học Giáo dục Tiểu học

Thành tích:

Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở

Lao động tiên tiến

Giáo viên Giỏi cấp Huyện nhiều năm.

20

Nguyễn Thị Mai Hương

Ngày sinh: 04/12/1975

Trình độ: Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

Thành tích:

Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở

Lao động tiên tiến nhiều năm liền.

Giải Nhì Giáo viên dạy Giỏi cấp Quận

Giải Khuyến khích thi viết chữ đẹp giáo viên cấp Quận

21

Đinh Thu Hằng

Ngày sinh: 25/01/1966

Trình độ: Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

Thành tích:

           Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở

           Lao động giỏi cấp Quận

           Giáo viên Giỏi nhiều năm liền.

22

Nguyễn Khánh Hồng

Ngày sinh: 27/09/1973

Trình độ: Đại học Giáo dục Tiểu học

Thành tích:

      Lao động tiên tiến nhiều năm liền.

23

Hoàng Liên Hương

Ngày sinh: 03/02/1971

Trình độ: Đại học Giáo dục Tiểu học

Thành tích:

Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở

Lao động Giỏi; Giáo viên Giỏi

Kỉ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục;

Giỏi việc trường – Đảm việc nhà –

Cô giáo người mẹ hiền.

Nhà giáo mẫu mực.

24

Lâm Diệu Linh

Ngày sinh: 22/09/1981

Trình độ: Đại học Giáo dục Tiểu học

Thành tích:

Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở

Lao động tiên tiến nhiều năm liền.

Giáo viên dạy Giỏi và Tổng phụ trách

Giỏi cấp Quận nhiều năm liền.

25

Trần Thị Thu Hương

Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc

Ngày sinh: 16/10/1968

Trình độ: Cao đẳng Sư phạm Khoa Nhạc

Thành tích:

– Nhiều năm đạt Chiến sĩ thi đua Cấp Quận

– Đạt Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố

Giáo viên giỏi.

26

Ngô Minh Đức

Chức vụ: Giáo viên Tin học

Ngày sinh: 09/11/1977

Trình độ: Đại học Sư phạm Khoa Toán Tin

Thành tích:  

– Nhiều năm đạt Lao động tiên tiến

– Giáo viên giỏi.

27

Nguyễn Phương Lan

Chức vụ : Giáo viên Âm nhạc

Ngày sinh: 21/11/1984

Trình độ: Đại học Sư phạm Hà Nội- Khoa Nhạc

Thành tích:

– Tổng phụ trách Giỏi cấp Quận

– Giải A3 Tiếng hát giáo viên và học sinh ngành Giáo dục quận Hai Bà Trưng

28

Hứa Thị Thanh Huyền

Chức vụ : Giáo viên Tiếng Anh

Ngày sinh: 13/03/1977

Trình độ: Đại học Ngoại ngữ

Thành tích:  

– Nhiều năm đạt Lao động tiên tiến

– Đạt Giáo viên dạy Giỏi

29

Phan Thị Mỹ Bình

Chức vụ : Giáo viên Tiếng Anh

Ngày sinh: 07/09/1977

Trình độ: Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

Thành tích:  

– Nhiều năm đạt Lao động tiên tiến

– Đạt Giáo viên dạy giỏi .

30

Phan Thị Kim Chi

Chức vụ : Giáo viên Mĩ Thuật

Ngày sinh: 26/09/1973

Trình độ: Đại học Mỹ thuật

Thành tích:

– Nhiều năm đạt Lao động tiên tiến

– Đã đạt Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở

31

Nguyễn Thị Hảo

Chức vụ : Giáo viên Mĩ Thuật

Ngày sinh : 10/11/1984
Trình độ : ĐH Sư Phạm Hà Nội – Khoa : Sư Phạm Mỹ thuật

32

Hoàng Thị Thanh Nga

Chức vụ : Giáo viên Thể dục

Ngày sinh: 11/12/1991

Trình độ: Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao.

Thành tích:  Nhiều năm đạt Lao động tiên tiến

33

Ngô Trọng Điệp

Chức vụ : Giáo viên Thể dục

Ngày sinh: 07/09/1988

Trình độ: Cao đẳng Sư phạm Hà Nội – Khoa Giáo dục Thể chất

Thành tích:  

– Nhiều năm đạt Lao động tiên tiến

Đạt Giáo viên dạy giỏi .

34

Lê Tố Nga

Chức vụ : Nhân viên Thư Viện

Ngày sinh: 11/08/1966

Trình độ: Trung cấp

Thành tích:  Nhiều năm đạt Lao động tiên tiến

35

Đăng Thanh Huyền

Chức vụ : Nhân viên Văn Phòng

                Nhân viên Y tế

Ngày sinh: 12/07/1974

Trình độ: Đại học- Khoa Kế Toán

               Cao Đẳng y tế Hà Nội

Thành tích:  

– Nhiều năm đạt Lao động tiên tiến

Đạt Giải nhì Công nghệ Thông tin cấp Quận

36

Hoàng Lan Trang

Chức vụ: Giáo viên Tổng phụ trách

Ngày sinh: 02/06/1981

Trình độ: Cao đẳng Sư phạm Khoa Nhạc

Thành tích:  Nhiều năm đạt Lao động tiên tiến

37

Nguyễn Thị Minh Thu

Chức vụ : Nhân viên Kế toán

Ngày sinh: 30/10/1979

Trình độ: Đại học- Khoa Quản lí Tài chính Kế toán

Thành tích:  Lao động tiên tiến

38

Nguyễn Ngọc Nguyện

Chức vụ : Nhân viên Bảo vệ

Ngày sinh: 01/05/1961

Trình độ: Phổ thông trung học

39

Phạm Mạnh Hùng

Chức vụ : Nhân viên Bảo vệ

Ngày sinh: 23/07/1971

Trình độ: Phổ thông trung học

40

Nguyễn Văn Thông

Chức vụ : Nhân viên Bảo vệ

Ngày sinh: 23/03/1959

Trình độ: Phổ thông trung học

41

Nguyễn Minh Thu

Ngày sinh :17/04/1997

Trình độ : Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

42

Phạm Hồng Anh

Ngày sinh: 07/02/1998

Trình độ: Cao đẳng Giáo dục Tiểu học