CÙNG NHAU RÈN NẾP, QUẢN LÝ HỌC SINH LỚP 1

171

Dù đã bước vào năm học lớp 1 được gần 2 tháng nhưng một số học sinh lớp 1 vẫn còn hiếu động, tự do, chưa có ý thức, khó làm chủ bản thân. Điều này một phần do học sinh chưa bắt nhịp được cách học tập, sinh hoạt của lớp 1, một phần từ sự nuông chiều của một số gia đình. Để có một lớp học với nề nếp tốt, trong giờ sinh hoạt chuyên môn, các cô giáo trẻ trong khối 1 đã bàn bạc sôi nổi, thống nhất cùng thực hiện những biện pháp rèn nếp, quản lý học sinh hiếu động :

a) Giáo viên luôn ân cần, nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc.

Cô trò đang cùng nhau chia sẻ

b) Giúp học sinh ghi nhớ các nguyên tắc trong lớp học.

c) Học sinh chỉ phát biểu khi được giáo viên cho phép.

d) Giáo viên yêu cầu học sinh nói nhỏ giọng khi đồng thanh, nói to khi phát biểu một mình.

e) Giáo viên kết hợp với phụ huynh cùng quan tâm rèn cho học sinh.

Cô giáo đang trao đổi với phụ huynh

f) Giáo viên rèn nếp cho học sinh bằng hình thức khen thưởng, kỷ luật.

Cô và trò trong tiết học

Nhờ sự nỗ lực của các cô giáo học sinh lớp 1 đã nhanh chóng có nề nếp

g) Giáo viên rèn nếp cho học sinh thông qua đội ngũ cán bộ lớp.

h) Giáo viên luôn bao dung và chấp nhận.

Cả 7 cô giáo dạy học sinh lớp 1 đều quyết tâm thực hiện các biện pháp này với mong mỏi lớp chủ nhiệm của mình có nề nếp, được nhận cờ thi đua của trường và học sinh lớp mình cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

<Giáo viên khối 1>